Fauna

Lesní ekosystém je velmi příznivým stanovištěm pro celou řadu bezobratlých. Na ztrouchnivělých kmenech je hojný xylofágní a mykofágní hmyz. Soustavněji byli studováni například střevlíkovití brouci (Carabidaceae). Mezi běžné lesní druhy patří např. nápadný střevlík zlatitý (Carabus auronitens), Pterostichus metallicus, Pterostichus foveolatus, Pterostichus unctulatus, Cychrus attenuatus, Trichotichnus laevicollis aj. Z obojživelníků se zde hojně vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Mlok skvrnitý

Mlok skvrnitý

V NPR Razula bylo dosud zjištěno více než 70 druhů obratlovců, z toho 53 druhů ptáků. Výzkum avifauny byl v rezervaci soustavně prováděn v letech 1978-1992, v celé ČR tak patří ke kvantitativně nejdéle sledovanému horskému pralesu.

Na přírodě blízké lesní porosty jsou vázány ohrožené druhy ptactva jako strakapoud bělohřbetý (Dendrocopus leucotus), lejsek malý (Ficedula parva), čáp černý (Ciconia nigra), žluna šedá (Picus canis), datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas), sluka lesní (Scolopax rusticola) a puštík obecný (Strix aluco). Z velkých šelem zde občas prochází medvěd hnědý (Ursus arctos).

Puštík obecný

Puštík obecný