Informace

Horský prales Razula se rozprostírá v závěru údolí Malá Hanzlůvka, na patě severního svahu Lemešné (950 m) v pramenné oblasti Kolešnárky (v pramenném vějíři potoka Hanzlůvky). Leží v nadmořské výšce 660až 812 m, asi 2 km jihozápadně od místní části Léskové v Javorníkách.

Katastrální území Velké Karlovice, okres Vsetín, CHKO Beskydy.
Vyhlášeno 31. 12. 1933.
Evidenční kód ÚSOP: 369.

Kategorie IUCN: přísná rezervace ­ ochrana původní přírody.
Celková výměra 23,52 ha, ochranné pásmo 24,0 ha.